Kúpna zmluva

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
027/2013 Ing Peter Michelčík Otvoriť zmluvu Kúpna zmluva v prílohe zmluvy 16.09.2013 nestanovený