Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
38/2016 Slovenská republika zastúpená Slovenským pozemkovým fondom, Búdková 36, 817 15 Bratislava Otvoriť zmluvu Bezodplatný prevod vlastníctva k pozemkom 27.08. 2016