Dodatok k dohode č.2

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
016/2012 Úrad sociálnych vecí a rodiny Brezno Otvoriť zmluvu Dodatok k dohode č.2 nestanovená 18.04.2014 nestanovený