Zmluva o dielo č. 1/2012

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
018/2012 A - štúdio, Ing, arch Igor karkošiak Otvoriť zmluvu Zmluva o dielo č. 1/2012 11 640€ 27.04.2012 nestanovený